Madagascar plan

Avy amin'i Hatsiklopedia
Endrika tamin'ny 24 Desambra 2022 à 08:24 nataon'i Jonathan Herbert (dinika | fandraisan'anjara) (Pejy voaforona amin'ny « '''Madagascar plan''' — filaharan'ny hetsika feno eritreritra, fitsofana sy fandavahana mba hahazoana antoka ny fanamaivanana mahomby indrindra manerana an'i Madaga… »)
(fampitahana) ← Endrika tranainy kokoa | Endrika farany indrindra (fampitahana) | Endrika vaovao kokoa → (fampitahana)
Aller à la navigation Aller à la recherche

Madagascar plan — filaharan'ny hetsika feno eritreritra, fitsofana sy fandavahana mba hahazoana antoka ny fanamaivanana mahomby indrindra manerana an'i Madagasikara, izay azo tratrarina.